Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing za menadžere
Mentorski seminar, Petak, 02.10.2009.
Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski trening, Petak, 09.10.2009.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 

Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Mentorski seminar
Petak, 16.10.2009.

Osnove upravljanja timom
Mentorska obuka
Petak, 23.10.2009.

Upravljanje Internet
sajtom za menadžere

Mentorski seminar
28. - 30.10.2009.


O našim obukama

Naše obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara. Zainteresovanost i saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno odgovoriti na Vaše potrebe.


Predložite temu


 

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link