Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 28. - 30.10.2009.

Trening je namenjen svima kojima će poznavanje osnova prodaje olakšati i unaprediti obavljanje trenutnog posla ili ih pripremiti za prelazak na novu poziciju. Kako su danas prodajne veštine neophodne u svim profesijama, ovaj trening nije namenjen isključivo menadžerima prodaje, već svima koji dolaze u situaciju da prezentuju svoj proizvod ili sebe i svoj rad.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Petak, 06.11.2009.

Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost, poboljšate odnose sa klijentima i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unapredeorganizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 

Internet marketing
za menadžere

Mentorski seminar
Utorak, 10.11.2009.

Osnove prodaje
Mentorski seminar
Petak, 13.11.2009.

Osnove upravljanja timom
Mentorska obuka
Četvrtak, 19.11.2009.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link