Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing za menadžere
Mentorski seminar, Utorak, 10.11.2009.
Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove prodaje
Mentorski trening, Petak, 13.11.2009.

Trening je namenjen svima kojima će poznavanje osnova prodaje olakšati i unaprediti obavljanje trenutnog posla ili ih pripremiti za prelazak na novu poziciju. Kako su danas prodajne veštine neophodne u svim profesijama, ovaj trening nije namenjen isključivo menadžerima prodaje, već svima koji dolaze u situaciju da prezentuju svoj proizvod ili sebe i svoj rad.

 

Osnove upravljanja timom
Mentorska obuka
Četvrtak, 19.11.2009.

Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Specijalistički mentorski seminar
Subota, 28.11.2009.

Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 04.12.2009.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link