Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove upravljanja timom
Mentorska obuka, Četvrtak, 19.11.2009.

Timski rad je postao ključni element svakog procesa u modernom poslovanju, što uspešnom vođenju tima dodatno dodaje na važnosti. Kroz upoznavanje sa osnovama organizacije tima, polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da uvide najvažnije elemente procesa upravljanja timom, prepoznaju potencijale i na najbolji način ih iskoriste.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Specijalistički mentorski seminar, Subota, 28.11.2009.

Važnost adekvatne platne politike danas je veća nego ikad. Zato ovaj seminar ima za cilj da polaznicima predstavi mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za unapređenje strateških ciljeva, definiše principe i da detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.

 

Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 04.12.2009.

Upravljanje Internet sajtom
Mentorska obuka
09. - 11.12.2009.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link