Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Mentorski seminar, Subota, 28.11.2009.

Važnost adekvatne platne politike danas je veća nego ikad. Zato ovaj seminar ima za cilj da polaznicima predstavi mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za unapređenje strateških ciljeva, definiše principe i da detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Petak, 04.12.2009.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 

Upravljanje Internet sajtom
Mentorska obuka
09. - 11.12.2009.

Osnove prodaje
Mentorski trening
Utorak, 15.12.2009.

Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka
Sreda, 16.12.2009.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link