Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 09. - 11.12.2009.

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije sa klijentima i ubrzava odgovor na njihove potrebe. Zato ovu obuku preporučujemo svima kojima je ili će biti u opisu radnog mesta da upravljaju ili osmišljaju sadržaj web sajta.

Nakon pohađanja obuke bićete u mogućnosti da efikasno organizujete i upotrebite sadržaj web sajta kako bi ste unapredili poslovanje i komunikaciju i time olakšali i unapredili posao. Savladaćete principe, razumeti važne elemente i steći uvid u tendencije elektronskog poslovanja!


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove prodaje
Mentorski trening, Utorak, 15.12.2009.

Trening je namenjen svima kojima će poznavanje osnova prodaje olakšati i unaprediti obavljanje trenutnog posla ili ih pripremiti za prelazak na novu poziciju. Kako su danas prodajne veštine neophodne u svim profesijama, ovaj trening nije namenjen isključivo menadžerima prodaje, već svima koji dolaze u situaciju da prezentuju svoj proizvod ili sebe i svoj rad.

 

Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka
Sreda, 16.12.2009.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorska obuka
Sreda, 23.12.2009.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link