Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

ZAPOSLENJE ORG
svim svojim korisnicima želi srećne
Božićne i Novogodišnje praznike.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Veštine poslovne prezentacije
predavanje

Dosadašnju praksu mentorskih seminara želeli smo da upotpunimo malo drugačijom organizacijom i uvođenjem stručnih predavanja u našu ponudu. Ne propustite ovu izuzetnu priliku, naučite da prepoznate najbolje i najefikasnije načine prezentovanja, i prilagodite ih sebi i svojim aspiracijama.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link