Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

ZAPOSLENJE ORG
svim svojim korisnicima želi srećne
Novogodišnje i Božićne praznike.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Inhouse seminari
Prilagodite predavanja svojim potrebama

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 15.01.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Predavanje
Petak, 05.02.2010.


O našim obukama

Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link