Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kako iskoristiti
internet marketing i prodaju u Srbiji

Mentorski seminar, Utorak, 19.01.2010.

Prema istaživanju Republičkog zavoda za statistiku, 2.200.000 ljudi i 94,5% preduzeća u Srbiji koriste internet, pa se upotreba Interneta u poslovanju namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koje možete koristiti u našim uslovima.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar, 29. - 30. 01. 2010.

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Predavanje
Petak, 05.02.2010.


Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka
Utorak, 09.02.2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorska obuka
Petak, 12.02.2010.

Inhouse seminari
Predavanja prilagođena
Vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link