Zaposlenje Org


Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 24. - 26.02.2010.

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije sa klijentima i ubrzava odgovor na njihove potrebe. Zato ovu obuku preporučujemo svima kojima je ili će biti u opisu radnog mesta da upravljaju ili osmišljaju sadržaj web sajta.

Nakon pohađanja obuke bićete u mogućnosti da efikasno organizujete i upotrebite sadržaj web sajta kako bi ste unapredili poslovanje i komunikaciju i time olakšali i unapredili posao. Savladaćete principe, razumeti važne elemente i steći uvid u tendencije elektronskog poslovanja!


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Utorak, 02.03.2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Priprema i veština pregovaranja
Mentorski seminar
04. - 05. 03. 2010.


Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
11. - 12. 03. 2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening
Utorak, 16.03.2010.

Osnove prodaje
Mentorski trening
Petak, 19.03.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link