Zaposlenje OrgKliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Utorak, 02.03.2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Priprema i veština pregovaranja
Mentorski seminar, 04. - 05.03.2010.

Da bismo opstali u tržišnim uslovima poslovanja nije dovoljno samo da imamo dobru ideju, proizvod ili uslugu već i da znamo kako najbolje da je plasiramo. Pregovaranje i prodaja postali su sastavni deo našeg života, pa se ovladavanje ovim veštinama postavlja kao imerativ. Na ovom seminaru ćete saznati kako da pomoću pregovaranja ostvarite postavljene ciljeve i postignete bolje rezultate.

 

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
11. - 12. 03. 2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening
Utorak, 16.03.2010.

Osnove prodaje
Mentorski trening
Petak, 19.03.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 23.03.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link