Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar, 11. - 12. 03. 2010.

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening, Utorak, 16.03.2010.

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Produktivni sastanci omogućavaju uključenost i samim tim mogu obezbediti pravovremenu reakciju na sve izazove sa kojima se današnje organizacije susreću. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 

 

Osnove prodaje
Mentorski trening
Petak, 19.03.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 23.03.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kako u Srbiji iskoristiti
internet marketing i prodaju

Mentorski seminar
Petak, 26.03.2010.

Funkcionalno testiranje softvera Popust za rane prijave
Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalistički mentorski seminar
06. i 07. 05. 2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link