Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Utorak, 23.03.2010.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kako iskoristiti
internet marketing i prodaju u Srbiji

Mentorski seminar, Petak, 26.03.2010.

Prema istaživanju Republičkog zavoda za statistiku, 2.200.000 ljudi i 94,5% preduzeća u Srbiji koriste internet, pa se upotreba Interneta u poslovanju namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koje možete koristiti u našim uslovima.

 

Vođenje klijenta
Mentorska obuka
Utorak, 30.03.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Četvrtak, 08.04.2010.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 13.04.2010.


Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalistički mentorski seminar
06. i 07. 05. 2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link