Zaposlenje Org

Vođenje klijenta
Mentorska obuka, Utorak, 30.03.2010.

Istraživanje sprovedeno u EU prošle godine pokazalo je da je veština vođenja klijenata jedna od najtraženijih u sferi poslovanja. Ne dozvolite da vas moderno vreme pregazi. Saznajte na koji način vas adekvatna komunikacija sa klijentima može dovesti do boljih rezultata i napretka u kompletnom poslovanju.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Četvrtak, 08.04.2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 13.04.2010.


Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Specijalistički mentorski seminar
Petak, 16.04.2010.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
19. - 21.04.2010.

Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalistički mentorski seminar
06.-07. 05. 2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link