Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Petak, 23.04.2010.

Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost, poboljšate odnose sa klijentima i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unapredeorganizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.


Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalisticki mentorski seminar, 06. - 07.05.2010.

Jedinstvena prilika za sve koje se bave testiranjem ili razvojem softvera! Seminar pokriva oblasti vezane za organizaciju  i upravljanje testiranjem softvera i telekomunikacionih sistema, ali ne samo kroz jednokratno testiranje, već predstavlja metode koje omogućavaju efikasno testiranje „živog“ sistema koji se konstantno unapređuje. Polaznicima će kroz direktnu komunikaciju biti preneta i iskustva rada na sistemima velike pouzdanosti.

 

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
19. - 21. 04. 2010.

Osnove prodaje
Mentorski trening
Utorak, 27.04.2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorska obuka
Četvrtak, 29.04.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 11.05.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link