Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Utorak, 11.05.2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalisticki mentorski seminar, 06. - 07.05.2010.

Jedinstvena prilika za sve koje se bave testiranjem ili razvojem softvera! Seminar pokriva oblasti vezane za organizaciju  i upravljanje testiranjem softvera i telekomunikacionih sistema, ali ne samo kroz jednokratno testiranje, već predstavlja metode koje omogućavaju efikasno testiranje „živog“ sistema koji se konstantno unapređuje. Polaznicima će kroz direktnu komunikaciju biti preneta i iskustva rada na sistemima velike pouzdanosti.

 
Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Petak, 14.05.2010.

Veština vođenja klijenta
Mentorska obuka
Utorak, 18.05.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
20. - 21. 05. 2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 25.05.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link