Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Utorak, 11.05.2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar, Petak, 14.05.2010.

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.

 
Veština vođenja klijenta
Mentorska obuka
Utorak, 18.05.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
20. - 21. 05. 2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 25.05.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 28.05.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link