Zaposlenje Org

Vođenje klijenta
Mentorska obuka, Utorak, 18.05.2010.

Istraživanje sprovedeno u EU prošle godine pokazalo je da je veština vođenja klijenata jedna od najtraženijih u sferi poslovanja. Ne dozvolite da vas moderno vreme pregazi. Saznajte na koji način vas adekvatna komunikacija sa klijentima može dovesti do boljih rezultata i napretka u kompletnom poslovanju.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar, 20. - 21. 05. 2010.

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 25.05.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 28.05.2010.


Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
02. - 04.06.2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening
Utorak, 08.06.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link