Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Utorak, 25.05.2010.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Petak, 28.05.2010.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.

 
Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
02. - 04.06.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Petak, 11.06.2010.


Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka
Utorak, 15.06.2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening
Četvrtak, 17.06.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link