Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Petak, 11. jun 2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Patentiranje i zaštita intelektualne svojine
Seminar, Sreda, 23. jun 2010.

U saradnji sa Srpskom Akademijom inovacionih nauka organizujemo seminar "Patentiranje" u okviru kojeg možete iz prve ruke saznati kako da zaštitite svoju intelektualnu svojinu, kako od ideje doći do patenta i kako patent plasirati na tržište i započeti biznis. U želji da ovu temu približimo što većem auditorijumu kotizacija za seminar iznosi 2780 dinara.

 
Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka
Utorak, 15.06.2010.

Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening
Četvrtak, 17.06.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Petak, 25.06.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 29.06.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link