Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Patentiranje i zaštita intelektualne svojine
Seminar, Sreda, 23. jun 2010.

U saradnji sa Srpskom Akademijom inovacionih nauka organizujemo seminar "Patentiranje" u okviru kojeg možete iz prve ruke saznati kako da zaštitite svoju intelektualnu svojinu, kako od ideje doći do patenta i kako patent plasirati na tržište i započeti biznis. U želji da ovu temu približimo što većem auditorijumu kotizacija za seminar iznosi 2780 dinara.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar, Petak, 25. jun 2010.

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 29.06.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
01. - 02. 07. 2010.
Prijavom do 23.06. uštedite 12%

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar
Četvrtak, 08.07.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link