Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Mentorski seminar, Petak, 27. avgust 2010.

Važnost adekvatne platne politike danas je veća nego ikad. Zato ovaj seminar ima za cilj da polaznicima predstavi mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za unapređenje strateških ciljeva, definiše principe i da detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Utorak, 31. avgust 2010.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 
Osnove prodaje
Mentorski trening
Petak, 03.09.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
08. - 10. 09. 2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar
Utorak, 14.09.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Petak, 17.09.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link