Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Utorak, 31. avgust 2010.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove prodaje
Mentorski trening, Petak, 03. septembar 2010.

Trening je namenjen svima kojima će poznavanje osnova prodaje olakšati i unaprediti obavljanje trenutnog posla ili ih pripremiti za prelazak na novu poziciju. Kako su danas prodajne veštine neophodne u svim profesijama, ovaj trening nije namenjen isključivo menadžerima prodaje, već svima koji dolaze u situaciju da prezentuju svoj proizvod ili sebe i svoj rad.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
08. - 10. 09. 2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar
Utorak, 14.09.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Petak, 17.09.2010.


Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
21. - 22. 09. 2010.
Ranijom prijavom uštedite 12%

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link