Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar, Utorak, 14. septembar 2010.

Stres je postao sastavni element svakog posla, a na pojedincu je da pronađe najbolji način da se sa njim nosi. Seminar nije namenjen samo osobama na visokim pozicijama, već svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje strukturišu svoje obaveze i umanje stres kako na radnom mestu tako i u privatnoj sferi.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Petak, 17. septembar 2010.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.

 
Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
21. - 22. 09. 2010.
Ranijom prijavom uštedite 12%

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Subota, 25.09.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 28.09.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Petak, 01.10.2010.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link