Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! *Izdvajamo - Posebna ponuda*
Prodajne prezentacije

Mentorska obuka, 04. - 05. oktobar 2010.

Ova dinamična mentorska obuka namenjena je svima koji tokom prodajnog procesa imaju zaduženje da prezentuju  proizvode ili usluge, a nakon pohađanja ove obuke bićete u stanju da značajno unapredite uspešnost prodajnih prezentacija i same prodaje. Iskoristite priliku i pristupite prodajnim prezentacijama na sistematičan i organizovan način!


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening, Petak, 08. oktobar 2010.

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 

 
Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalistički mentorski seminar
15.-16. 10. 2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar
Utorak, 12.10.2010.

Osnove prodaje
Mentorski trening
Utorak, 19.10.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
21. - 22. 10. 2010.
Popust na rane prijave

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link