Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar, Utorak, 12. oktobar 2010.

Stres je postao sastavni element svakog posla, a na pojedincu je da pronađe najbolji način da se sa njim nosi. Seminar nije namenjen samo osobama na visokim pozicijama, već svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje strukturišu svoje obaveze i umanje stres kako na radnom mestu tako i u privatnoj sferi.


Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Specijalisticki mentorski seminar, 15. - 16. oktobar 2010.

Jedinstvena prilika za sve koje se bave testiranjem ili razvojem softvera! Seminar pokriva oblasti vezane za organizaciju  i upravljanje testiranjem softvera i telekomunikacionih sistema, ali ne samo kroz jednokratno testiranje, već predstavlja metode koje omogućavaju efikasno testiranje „živog“ sistema koji se konstantno unapređuje. Polaznicima će kroz direktnu komunikaciju biti preneta i iskustva rada na sistemima velike pouzdanosti.

 
Osnove prodaje
Mentorski trening
Utorak, 19.10.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
21. - 22. 10. 2010.
Popust na rane prijave

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 26.10.2010.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
27. - 29.10.2010.

Izmerite učinak zaposlenih
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Izrada sistema za menjenje radnog učinka i uspešnosti


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link