Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Petak, 12. novembar 2010.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening, Utorak, 09. novembar 2010.

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Utorak, 16.11.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 19.11.2010.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
25. - 26. 11. 2010.
Popust na rane prijave

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom i vremenom
Mentorski seminar
Petak, 03.12.2010.

Izmerite učinak zaposlenih
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Izrada sistema za menjenje radnog učinka i uspešnosti


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link