Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar, Utorak, 16. novembar 2010.

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Petak, 19. novembar 2010.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 
Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
25. - 26. 11. 2010.
Popust na rane prijave

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom i vremenom
Mentorski seminar
Novi termin
Utorak, 30.11.2010.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Priprema i veština pregovaranja
Mentorski seminar
07. - 08. 12. 2010.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Petak, 10.12.2010.

Izmerite učinak zaposlenih
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Izrada sistema za menjenje radnog učinka i uspešnosti


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link