Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Podgorica, Hotel Philia****, 21. - 22. decembar 2010.

Dodati nesto o Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar, Utorak, 30. novembar 2010.

Stres je postao sastavni element svakog posla, a na pojedincu je da pronađe najbolji način da se sa njim nosi. Seminar nije namenjen samo osobama na visokim pozicijama, već svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje strukturišu svoje obaveze i umanje stres kako na radnom mestu tako i u privatnoj sferi.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Priprema i veština pregovaranja
Mentorski seminar
07. - 08. 12. 2010.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Petak, 10.12.2010.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 14.12.2010.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
Poseban novogodišnji termin
27. - 29.12.2010.

Izmerite učinak zaposlenih
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Izrada sistema za menjenje radnog učinka i uspešnosti


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link