Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 21. - 22. decembar 2010.

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 27. - 29. decembar 2010.
Poseban novogodišnji termin

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije i ubrzava odgovor na potrebe onih koji ga posećuju. Zato smo ovu obuku namenili svima koji žele da u većoj meri iskoriste internet prezentaciju za ostvarenje svojih ciljeva.

 

Šta dobijate na našim obukama?

Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja * Efikasan prenos znanja i iskustava * Sticanje novih veština * Rad u grupi do 7 polaznika * Stručne predavače i kvalitetnu skriptu * Predavanje prilagođeno grupi * Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima

Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a više od hiljadu polaznika prošlo je kroz naše edukativne programe i ocenilo ih visokim ocenama. Programima su prisustvovali predstavci velikih proizvodnih i trgovinskih sistema, državne uprave i javnih preduzeća, banaka i finansijskog sektora, ali i veliki broj vlasnika, menadžera i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima.

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link