Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

ZAPOSLENJE ORG
svim svojim korisnicima želi srećne
Božićne i Novogodišnje praznike i uspešnu 2011. godinu.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za menjenje radnog ucinka i uspešnosti
Jednistvena ponuda
IS Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Inhouse seminari
Prilagodite predavanja svojim potrebama

O našin obukama


Naše mentorske obuke su spoj predavanja, analiza slučaja, diskusije i individualnih radionica. Rad u grupi do 7 polaznika Vam pruža mogućnost neposrednijeg kontakta  i bavljenje Vašim konkretnim problemima i pitanjima. Do sada smo organizovali više stotina treninga, obuka i seminara, a saradnja sa velikim brojem različitih firmi podstiče nas na stalno traganje za novim sadržajima koji će adekvatno zadovoljiti Vaše potrebe.


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link