Zaposlenje Org

* Januarska Akcija *
Menadžer prodaje + Veštine poslovne prezentacije
 

Programa seminara za januar 2011. godine

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Sreda, 19. januar 2011.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Petak, 21. januar 2011.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 26. - 28. januar 2011.
Poseban januarski termin

* Pored standardnog programa obuke, u ovom terminu detaljnije će se obrađivati i metode uspostavljanja redovne komunikacije sa posetiocima.*


Izdvajamo iz programa seminara za prvu polovinu 2011. godine

 

Modeli merenja učinka zaposlenih
Saznajte kako upotrebiti internet


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet marketingom i prodajom
Saznajte kako upotrebiti internet
 
Osnove prodaje
Za sve one kojima koji
komuniciraju sa strankama
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Najposećeniji seminar 2010.
 
  Priprema i veština pregovaranja
Naučite veštinu pregovaranja od profesionalaca
Funkcionalno testiranje softvera Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera
Jedinstvena obuka u Srbiji
 
  Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Izradite ili korigujte sistem zarada


Posebne usluge

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Individualne obuke
Napredujte u Vašem poslu
Merenje radne uspešnosti
Jedinstvena ponuda u Srbiji
Inhouse seminari
Obuke za firme po meri
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link