Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 26. - 28. januar 2011.
* Poseban januarski termin *

Pored standardnog programa obuke, u ovom terminu detaljnije će se obrađivati i metode uspostavljanja redovne komunikacije sa posetiocima.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening, Petak, 04. februar 2011.

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 

 
Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
10. - 11. 02. 2011.
12% popusta za rane prijave

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 15.02.2011.


Osnove prodaje
Mentorski trening
Petak, 18.02.2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Prednosti naših obuka
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skriptu
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link