Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorski trening, Petak, 04. februar 2011.

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 10. - 11. februar 2011.
* Popust za rane prijave *

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 15.02.2011.


Osnove prodaje
Mentorski trening
Novi termin - četvrtak, 17.02.2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Petak, 25.02.2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link