Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar, Petak, 25. februar 2011.

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar, 03. - 04. mart 2011.

Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom ne govori samo da li će vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da ga unapredite. Sagledaćete procese za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge.  

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 08. mart 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 11. mart 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
16. - 18. mart 2011.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
24. - 25. mart 2011.
* Ranijom prijavom uštedite 12% *

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link