Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar, 03. - 04. mart 2011.

Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom ne govori samo da li će vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da ga unapredite. Sagledaćete procese za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge.  


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, Utorak, 08. mart 2011.

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 11. mart 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
16. - 18. mart 2011.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar
24. - 25. mart 2011.
* Ranijom prijavom uštedite 12% *

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link