Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 16. - 18. mart 2011.

Jedinstvena obuka na kojoj je polovina vremena posvećena analizi Vaših internet prezentacija i idejama za njihovo unapređenje. Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije i ubrzava odgovor na potrebe onih koji ga posećuju. Zato smo ovu obuku namenili svima koji žele da u većoj meri iskoriste internet prezentaciju za ostvarenje svojih ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 24. - 25. mart 2011.
* Definišite kriterijume uspešnosti *

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih.

 
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 29. mart 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 01. april 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet
marketing i prodaja

Mentorski seminar
Petak, 08. april 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 12. april 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link