Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Četvrtak, 05. maj 2011.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Sreda, 04. maj 2011.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 10. maj 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet
marketingom i prodajom

Mentorski seminar
Petak, 13. maj 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Platna struktura u malim i srednjim preduzećima
Mentorski seminar
19. - 20. maj 2011.
* Popust na rane prijave *

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
26. - 27. maj 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link