Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 26. - 27. maj 2011.
* Postavljanje kriterijuma uspešnosti i nagrađivanja *

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 01. - 03. jun 2011.

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije i ubrzava odgovor na potrebe onih koji ga posećuju. Zato smo ovu obuku namenili svima koji žele da u većoj meri iskoriste internet prezentaciju za ostvarenje svojih ciljeva.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 07. jun 2011.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 10. jun 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli platnih struktura primenjivi u Srbiji
Mentorski seminar
14. - 15. jun 2011.
* Praktična iskustva *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 17. jun 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link