Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, Utorak, 07. jun 2011.

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Petak, 10. jun 2011.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli platnih struktura primenjivi u Srbiji
Mentorski seminar
14. - 15. jun 2011.
* Praktična iskustva *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Merenje učinka zaposlenjih
Mentorski seminar
21. - 22. jun 2011.
* Modeli korišćeni u praksi *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 17. jun 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet
marketing i prodaja

Mentorski seminar
Utorak, 28. jun 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link