Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
12. - 22. jul 2011.
* grupa do 4 polaznika * 6 radnih dana *

Vodite grupu, upravljate sektorom ili radite u službi ljudskih resura. Ovo je obuka za Vas.


 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli platnih struktura primenjivi u Srbiji
Mentorski seminar
15. - 16. jun 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Merenje učinka zaposlenjih
Mentorski seminar
21. - 22. jun 2011.
* Modeli korišćeni u praksi *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 17. jun 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet
marketing i prodaja

Mentorski seminar
Utorak, 28. jun 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link