Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 21. - 22. jun 2011.
* Jedinstven seminar po kome smo prepoznatljivi *

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing i prodaja u Srbiji
Mentorski seminar, Utorak, 28. jun 2011.

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno korste.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 01. jul 2011.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
05. - 07. jul 2011.
* Poseban termin *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
12. - 22. jul 2011.
* Grupa do 4 polaznika *

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link