Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 05. - 07. jul 2011.
* Grupa do 4 polaznika *

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije i ubrzava odgovor na potrebe onih koji ga posećuju. Zato smo ovu obuku namenili svima koji žele da u većoj meri iskoriste internet prezentaciju za ostvarenje svojih ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
12. - 22. jul 2011.
* Grupa do 4 polaznika * 6 radnih dana *

Vodite grupu, upravljate sektorom ili radite u službi ljudskih resura. Ovo je obuka za Vas.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Četvrtak, 14. jul 2011.
* Julska akcija 3 za 2 *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 15. jul 2011.

* Julska akcija 3 za 2 *

Osnove prodaje
Mentorski trening
Sreda, 20. jul 2011.
* Julska akcija 3 za 2 *

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link