Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Modeli merenja učinka zaposlenih

Mentorski seminar, 01. - 02. septembar 2011.
Jedinstven seminar po kome smo prepoznatljivi


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka

Mentorska obuka, 05. - 09. septembar 2011.
Naučite kako da izgradite sistem za merenje učinka zaposlenih

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link