Zaposlenje Org

Višednevne mentorske obuke
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Metode merenja
učinka zaposlenih

Veština koja će Vam koristiti
Izrada sistema za merenje radnog učinka
Vežbajte na vašem primeru
Merenje
zadovoljstva kupca

Povećajte prodaju

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Odredite funkcije sajta
Primenjivi modeli platnih struktura
Varijabilni i fiksni modeli
Jednodnevne mentorske obuke
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Menadžer prodaje
Napredne tehnike prodaje

Poslovni sekretar
Olakšajte svoje obaveze
Poslovne prezentacije
Prezentujte efikasno

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Internet marketing
i prodaja

Saznajte kako upotrebiti internet
Osnove prodaje
Za sve one kojima koji
komuniciraju sa strankama

Posebne usluge

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Individualne obuke
Napredujte u Vašem poslu
Inhouse seminari
Obuke za firme po meri
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link