Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Utorak, 23. avgust 2011.
* Avgustovska akcija 3 za 2 *

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing i prodaja
Mentorski seminar, Petak, 26. avgust 2011.
* Avgustovska akcija 3 za 2 *

Uveliko smo u eri e-poslovanja, a upotreba Interneta marketinga i prodaje se namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koja se uspešno koriste.


 

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
22. - 23. septembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
05. - 09. septembar 2011.
* Grupa do 4 polaznika *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Platna struktura i procena vrednosti radnih mesta
Mentorski seminar
15. - 16. septembar 2011.

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar
20. - 21. septembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link