Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 21. - 22. septembar 2011.

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka, 05. - 09. septembar 2011.

Obuka je veoma preporučljiva svima koji upravlju ljudima ili rade u službi ljudskih resura, a koji treba da procene nečiji radni učinak. Kroz praktičan rad na izradi sistema i prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva, pomoćićemo Vam da uštedite značajno vreme. Grupa do 4 polaznika.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Procena vrednosti radnih mesta i platna struktura
Mentorski seminar
15. - 16. septembar 2011.
* Praktična iskustva *

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar
23. - 24. septembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 27. septembar 2011.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
05. - 07. oktobar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link