Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Savremeni modeli sistema zarada
Mentorski seminar, 15. - 16. september 2011.

Seminar ima za cilj da predstavi praktične metode za procenu vredosti radnih mesta, kao i mogućnosti upotrebe platne strukture kao odličnog sredstva za povećanje produktivnosti u našim uslovima. Na praktičnim primerima, definisaćemo principe i dati detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar, 23. - 24. septembar 2011.

Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom ne govori samo da li će vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da ga unapredite. Sagledaćete procese za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge.  

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
05. - 09. septembar 2011.
* Grupa do 4 polaznika *

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
21. - 22. septembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 27. septembar 2011.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
05. - 07. oktobar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link