Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka, Sreda, 26. oktobar 2011.

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat ili nova ideja.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka, 17. - 21. oktobar 2011.

Obuka je veoma preporučljiva svima koji upravlju ljudima ili rade u službi ljudskih resura, a koji treba da procene nečiji radni učinak. Kroz praktičan rad na izradi sistema i prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva, pomoćićemo Vam da uštedite značajno vreme. Grupa do 4 polaznika.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Utorak, 25. oktobar 2011.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
31. oktobar - 02. novembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 08. novembar 2011.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
10. - 11. novembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link