Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 10. - 11. novembar 2011.
* Primeri koji se uspešno koriste u praksi *

Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih i pripremite se za proces uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih. Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka, 21. - 25. novembar 2011.
* Uštedite vreme radeći na svom primeru *

Obuku preporučujemo svima koji vode izvestan broj ljudi, ili rade u službi ljudskih resursa, a koji treba da procene nečiji radni učinak. Kroz praktičan rad na izradi sistema i prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva, pomoći ćemo Vam da uštedite značajno vreme. Grupa do 4 polaznika.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Utorak, 08. novembar 2011.

Napredno vođenje klijenata
Mentorski seminar
Subota, 05.11.2011.
* Ne zaboravite stalne kupce *

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
31. oktobar - 02. novembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Procena vrednosti radnih mesta i platna struktura
Mentorski seminar
15. - 16. novembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link